Työnohjaus

Kenelle? Kaikille työssäkävijöille, jotka ovat kiinnostuneita oman työnsä kehittämisestä. Yksilö-, pari-, ryhmä- tai työryhmän työnohjaus.

Onko sinulle työssäsi tärkeää

  • voida hyvin?
  • pystyä keskittymään työssä työhön ja vapaalla muihin asioihin?
  • olla tietoinen omasta perustehtävästäsi?
  • uskaltaa itsellesi sopivasti ja muita parhaasi mukaan kunnioittaen sanoa oma mielipiteesi ja huolehtia omista rajoistasi?
  • löytää asioita, joissa olet hyvä ja taitava, ja toisia asioita, joissa haluat kehittyä puoli askelta paremmaksi?

Jos näin on, hyödyt todennäköisesti työnohjauksesta. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja uudistamista. Työnohjaajana olen apuna, jotta ohjattavan / ohjattavien laatimat tavoitteet voivat toteutua. Työnohjauksen avulla työntekijälle avautuu uusia näkökulmia työhön ja hän voi saada esimerkiksi keinoja ajan hallintaan, ristiriitojen käsittelyyn ja työssä jaksamiseen.

Työnohjaukseen voi osallistua yksin, työparin kanssa tai ryhmässä (esimerkiksi samalla alalla työskentelevät työntekijät eri toimipaikoista tai organisaatioista) tai työnohjaus voidaan järjestää koko työyhteisölle (esimerkiksi tiimit ja työryhmät).

Työnohjaus on prosessi, joka kestää usein viidestä tapaamisesta 1 - 3 vuoteen. Tapaamiset ovat noin kerran kuukaudessa. Ohjaukselle laaditaan tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan sovitusti. Tavoitteita voidaan myös yhdessä muuttaa työskentelyn kuluessa. Keskustelu on työnohjauksen keskeinen työskentelytapa. Erilaiset ideoita ja näkemyksiä antavat työskentelytavat ovat myös mahdollisia ohjattavan / ohjattavien kanssa sovitusti.

Lue lisää työnohjauksesta Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta.

Kysy tarjous työnohjauksesta!

Päivitetty 22.8.2018