Työnohjaus

Kenelle? Kaikille työssäkävijöille, jotka ovat kiinnostuneita oman työnsä kehittämisestä. Yksilö-, pari-, ryhmä- tai työryhmän työnohjaus.

Erikoisosaamiseni liittyy yksilöllisiin kriisityönohjauksiin, jossa työhön liittyvä yllättävä tilanne saa työkuntoisuuden koetukselle. Kriisityönohjaus tarkoittaa useimmiten 1 - 3 tapaamista suhteellisen lyhyellä aikavälillä. 

Onko sinulle työssäsi tärkeää

  • voida hyvin?
  • pystyä keskittymään työssä työhön ja vapaalla muihin asioihin?
  • olla tietoinen omasta perustehtävästäsi?
  • uskaltaa itsellesi sopivasti ja muita parhaasi mukaan kunnioittaen sanoa oma mielipiteesi ja huolehtia omista rajoistasi?
  • löytää asioita, joissa olet hyvä ja taitava, ja toisia asioita, joissa haluat kehittyä puoli askelta paremmaksi?

Jos näin on, hyödyt todennäköisesti työnohjauksesta. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja uudistamista. Työnohjaajana olen apuna, jotta ohjattavan / ohjattavien laatimat tavoitteet voivat toteutua. Työnohjauksen avulla työntekijälle avautuu uusia näkökulmia työhön ja hän voi saada esimerkiksi keinoja ajan hallintaan, ristiriitojen käsittelyyn ja työssä jaksamiseen.

Työnohjaukseen voi osallistua yksin, työparin kanssa tai ryhmässä (esimerkiksi samalla alalla työskentelevät työntekijät eri toimipaikoista tai organisaatioista) tai työnohjaus voidaan järjestää koko työyhteisölle (esimerkiksi tiimit ja työryhmät).

Työnohjaus on prosessi, joka lyhimmillään käsittää noin 4 - 5 tapaamista ja pisimmillään noin kolme vuotta. Tapaamiset ovat noin kerran kuukaudessa. Ohjaukselle laaditaan tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan sovitusti. Tavoitteita voidaan myös yhdessä muuttaa työskentelyn kuluessa. Keskustelu on työnohjauksen keskeinen työskentelytapa. Erilaiset ideoita ja näkemyksiä antavat työskentelytavat ovat myös mahdollisia ohjattavan / ohjattavien kanssa sovitusti.

Lue lisää työnohjauksesta Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta.

Olen toiminut työnohjaajana aktiivisesti vuodesta 2008 alkaen. Kokemusta on kertynyt useista kymmenistä työnohjausprosesseista eri ammattialoilta. Toimin työnohjaajana Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueilla 2023 - 2025.  

Päivitetty 29.7.2023