Minä - Maria Laine

Kuvaus 11.8.2017

Kiinnostukseni ihmiseen ja ihmisiin on paljolti muokannut minut sellaiseksi kuin nyt olen. Olen lapsesta lähtien tarkkaillut, kuunnellut ja keskustellut monenlaisten erityyppisten ihmisten kanssa ja päässyt työskentelemään monenlaisissa tehtävissä ja erilaisissa organisaatioissa. Olen saanut kokemuksia niin ruohonjuuritason tehtävissä kuin ylemmän johdonkin kanssa työskentelystä. Myös äitiys on avartanut ymmärrystäni sekä itsestäni että ihmisenä olemisesta yleensä. Elämän viisautta saa elämällä, kokemalla ja ajattelemalla. Yhdistämällä tämän monipuoliseen teoreettiseen tietoon voi parhaimmillaan olla myös toiselle avuksi. Tämä on tavoitteeni. Arvostavasti kuunnellen, sopivasti kysellen, myötätuntoisesti suhtautuen ja sydämellä kannustaen.