Koulutukseni ja työkokemukseni

Meneillään:

Työkykykoordinaattori, ammatillinen täydennyskoulutus. Kuntoutussäätiö, Helsinki. 2019 - 2020

Psykologian aineopinnot, Turun avoin yliopisto.

Jatko-opinnot ovat alkaneet, ensimmäinen haastattelukierros tehty. Lisää tietoa myöhemmässä vaiheessa. 

Suoritetut tutkinnot:

Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalipsykologia pääaineena. Itä-Suomen yliopisto 2010.

Kasvatustieteiden maisteri, kasvatustiede pääaineena. Jyväskylän yliopisto 2001.

Täydennyskoulutus:

Psykofyysisen psykoterapian perusteet. Turun kesäyliopisto 2019

Draamakasvatuksen perusopinnot. Jyväskylän avoin yliopisto 2018.

Ratkaisukeskeinen coach. Lyhytterapiainstituutti, Helsinki 2018.

Matikkaluotsi - Matematiikkavaikeuden tunnistaminen ja kuntouttava opetus. Hämeen kesäyliopisto 2016.

Voimavarakeskeinen perheterapiakoulutus. Psykoterapeutti. Aikuis- ja yhteisökoulutus Oy & Päijät-Hämeen Kesäyliopisto 2014.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 20 op. Päijät-Hämeen Kesäyliopisto 2013.

Työnohjaajakoulutus, 60 op. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2009.

Erilliset erityisopettajaopinnot. Jyväskylän yliopisto 2005.

Työkokemus:

Yrittäjänä osa- tai kokoaikaisesti vuodesta 2004. Työnohjaus, coaching, työyhteisökonsultaatiot ja -koulutukset. Yksityisopetusta ja oppimisen ohjausta. Luentoja ja koulutuksia. Keskusteluapua. Psykoterapeuttina Oras- ja Nuppu -kuntoutuksissa. Erityisopettajana alle kouluikäisten ja kouluikäisten sopeutumisvalmennuskursseilla. 

Opettajana, erityisopettajana ja kouluttajana peruskoulussa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuksessa sekä opistossa. Opetustyön ohella olen ko. organisaatioissa tehnyt kehittämistehtäviä sekä organisaation sisäistä ja ulkopuolista konsultointia ja koulutusta. Projektikoordinaattorina nuorten osallisuushankkeessa. 

Lisäksi työkokemusta trukinkuljettajana, puhelinhaastattelijana, lehdenjakajana, siivoojana, puistotyöntekijänä, leikkikenttäohjaajana.