HiiOppi

HiiOppi on yhdistelmä ponnisteluista ja yhdessä tekemistä sekä ihmisen perustarpeesta, oppimisesta. 

Tarina on seuraava: "Hiiop!" on minulle tuttu huudahdus elämäni erilaisista tilanteista, joissa on tarvinnut ponnistella painavan taakan kanssa. Olen pienestä pitäen tehnyt erilaisia rakentamiseen, pihan kunnostamiseen ja mökkeilyyn liittyviä töitä. Koneita ei ole juurikaan ollut, vaan on pitänyt käyttää päätä, fyysistä voimaa ja arkisia apuvälineitä. Ennen kaikkea on pitänyt tehdä yhdessä toisen tai toisten kanssa. 

Tilanteen ratkaiseminen on vaatinut yhteistyötaitoja, erilaisten tapojen kehittämistä, sopivien apuvälineiden käyttämistä sekä vastoinkäymisistä oppimista ja tuumaustaukojen pitämistä. Useimmiten painava taakka on siirtynyt tai tehtävä on ratkennut jollakin muulla tavalla. Joskus asian äärellä on kulunut huomattavan pitkä aika ja taakka on ollut kauan aikaa paikallaan, tai sitä ei ole saatu liikkeelle lainkaan! Niissäkin tilanteissa yhteinen tekeminen ja ponnistelu ovat kuitenkin synnyttäneet yhteisesti jaetun tarinan, jota on mukava muistella ja josta on ollut opittavaa. Kaikkiin ponnisteluvaiheisiin on liittynyt yhteinen huudahdus "Hiiop!"